Wat is KIAD

KIAD staat voor Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater, het is een persoonscertificering voor personen die drinkwaterleidingen aanleggen en ingrepen verrichten aan het drinkwaterdistributienet. KIAD is in 2018 geïntroduceerd door de drinkwaterbedrijven en Bouwend Nederland, als vertegenwoordiger van de aannemers die deze werkzaamheden uitvoeren. De drinkwaterbedrijven gaan het KIAD certificaat vanaf 2018 gefaseerd verplicht stellen voor alle monteurs die drinkwaterleidingen aanleggen en ingrepen verrichten aan het drinkwaterdistributienet.

 

Doelen KIAD:

  • Een veilig en betrouwbaar drinkwaterdistributienet
  • Kennis en vaardigheden monteurs  op niveau houden
  • Landelijke uniformering van kwaliteitseisen
  • Certificering monteur eenvoudig controleerbaar aan de sleuf

KIAD zorgt daarmee nu en in de toekomst voor eenvoudig aantoonbaar ‘vakbekwaam personeel in de sleuf’ en borgt veiligheid en hygiënische aanleg.

 

Waarom KIAD:

De aanleg en reparatie van drinkwaterleidingen moet met zorg en aandacht voor kwaliteit plaatsvinden om de levering van onberispelijk drinkwater  te borgen. Veiligheid, hygiëne en kwaliteit van de monteurs zijn daarbij de aandachtspunten.

De drinkwaterbedrijven en Bouwend Nederland hebben KIAD geïnitieerd om de kwaliteit van aanleg en ingrepen in het drinkwater distributienet voor nu en de toekomst te blijven garanderen. Daarom dienen monteurs elke vier jaar een opnieuw hun persoonscertificering te halen. Hierbij wordt getoetst of hun theoretische en praktische handelingsvaardigheden op het gebied van veiligheid, hygiëne en kwaliteit voldoen aan de gestelde eisen die in de drinkwaterbranche gelden.

 

Certificaten:

Er zijn twee certificaten:

  1. Vakbekwaam Persoon Aansluitleidingen (VPA)
  2. Allround Vakbekwaam Persoon (AVP)

Hier lees je wat per certificaat de toelatingseisen voor de examens zijn en wat de taken en verantwoordelijkheden van een certificaathouder zijn.

 

Examen:

Een KIAD examen bestaat uit een theorie en een praktijk examen. Bij aanmelding dienen bewijzen van behaalde diploma’s en certificaten overlegd te worden. Alleen als aan alle toelatingseisen wordt voldaan, word je uitgenodigd voor het theorie en praktijk examen.

Het theorie examen kan op 19 locaties worden afgelegd. Het praktijk examen kan op 4 locaties worden afgelegd.

Stichting Wateropleidingen verzorgt de aanmelding, de controle op de toelatingseisen, de planning en uitnodiging voor het theorie en praktijk examen, de uitgifte en registratie van het certificaat.

Hier lees je hoe je jezelf kunt aanmelden voor een KIAD examen.

 

Geldigheid:

Een KIAD certificaat is vier jaar geldig. Na deze periode moet het theorie en praktijk examen opnieuw worden afgelegd.

 

Opleidingen:

Alle vaardigheden die worden getoetst zijn onderdeel van de vakopleiding en certificaten die een monteur al nodig heeft om aan drinkwaterleidingen te mogen werken. Opfris of  examentrainingen voor het KIAD examen worden verzorgd door commerciële marktpartijen. Met het zoekwoord “KIAD” kun je op internet naar aanbieders zoeken.