VPA

VPA Certificaat

Vakbekwaam Persoon Aansluitleidingen, VPA

VPA taken en bevoegdheden

  • Uitvoeren van nieuwbouwactiviteiten en saneringen van wateraansluitingen tot en met Q3-16 (Qn 10)
  • Plaatsen en verwisselen van meters tot en met Q3-16 (Qn 10)
  • Treffen en opheffen van de bijbehorende technische- en veiligheidsmaatregelen (zoals controle aarding) met bijbehorende metingen en beproevingen
  • Toezicht houden op ploegniveau
  • Beperkte bedieningshandelingen (BBH) zoals bedienen aansluitafsluiters en hoofdkraan voor de meter
  • Mag als assistent van een AVP ook Alle activiteiten uitvoeren die deze AVP mag uitvoeren. Assisteren houdt in dat de VPA dezelfde werkzaamheden uitvoert op dezelfde werkplek als de AVP. Hij/zij doet dit onder verantwoordelijkheid van de AVP die ploegleider is.

VPA toelatingseisen examen

VPA :  Heeft minimaal een van de volgende vooropleidingen gevolgd (werkervaring niet vereist):Termijn
MBO certificaat “realiseren van aansluitingen op drinkwaterdistributieleidingen” in combinatie met een van de volgende opleidingen: monteur laagspanning distributie, eerste monteur laagspanning distributieCertificaat
MBO diploma monteur gas-, water- en warmte distributiewarmte crebonummer 25272(of een van de toegelaten voorgangers van deze opleiding. Zie website KIAD/St. Wateropleiding/CKB)
Een of meerdere van de volgende keuzedelen:
Onconventionele aanlegmethodes van distributieleidingen Water
Aanleggen watertransportleidingen
Spuien en desinfecteren van waterdistributienetten
Diploma
Vanaf 1 sep 2016
MBO diploma: Monteur Infratechniek Gas/Water/Warmte crebonummer 92113/92114Diploma
Start voor 1-8-16 Diploma vóór 1-8-20
SBW / Fundeon: BuizenleggerDiploma
vóór 1-8-2013
Intechnium / Kenteq: Assistent distributiemonteur Water en/of Distributie Monteur WaterDiploma
vóór 1-8-2013
SBW: Vakman BuisleidingenDiploma
vóór 1-8-2013

De taken, verantwoordelijkheden en toelatingseisen kun je ook hier downloaden.