Organisatie

Stichting Kwaliteit Instructie Drinkwater

 • Postbus 1068  5200 BC        ‘s-Hertogenbosch

Bestuur

 • John de Schepper                   Brabant Water
 • Eric van Can                            Dunea
 • Edwin Baeten                          Hurkmans, Bouwend Nederland
 • Hester Latenstein van Voorst  Vitens
 • Patrick Franken                        PWN

Taken bestuur

 • Bewaken doelstellingen KIAD
 • Eigenaar proces en schema's
 • Borgen actualiteit, niveau en continuïteit examens

College van Deskundigen

 • Anna Muilwijk                V&SH, Bouwend Nederland
 • Henk Oosterkamp           BAM, Bouwend Nederland
 • Jac van Geleuken          Van Geleuken Infra, Bouwend Nederland
 • Wiebren Landman         Vitens
 • Antoon van Ballegooij   Brabant Water
 • Dennis Dezdar               PWN

Taken College van Deskundigen

 • Adviseren bestuur
 • Bewaken niveau examens
 • Behandelen klachten en bezwaren
 • Toetsen toelating en dispensatie

Constructiegroep

 • Rien van den Berge     van Gelder, Bouwend Nederland
 • Harry Ruiter                 A.Hak, Bouwend Nederland
 • Johan van der Werff    Siersgroep, Bouwend Nederland
 • Wilrie van Logchem     Oasen
 • Ton Bouten                   WML
 • Gerard Joosten            Brabant Water
 • Henk Beukenholdt       Dunea
 • Jaak Agterhuis             Vitens

Taken Constructiegroep

 • Ontwikkelen en onderhouden theorie en praktijk examens in opdracht van College van Deskundigen

Stichting Wateropleidingen

 • Jorn Pilon

Taken Stichting Wateropleidingen

 • Ontwikkelen examens in opdracht van stichting KIAD 
 • Begeleiden constructiegroep
 • Verzorgen aanmeld, intake, planning examens
 • Uitgifte en registratie certificaten

Deelnemers

Bedrijven en organisaties die actief deelnemen aan de realisatie van KIAD