Door de aangescherpte Corona-maatregelen heeft het bestuur van KIAD de geldigheid van het KIAD certificaat verlengd tot uiterlijk 01-07-2021. Kandidaten waarvan het certificaat vervalt dienen zich wel normaal aan te melden en zullen na intrekken van de Corona-maatregelen direct worden ingepland.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, publiceren we dat op deze website.

Door de Rijksoverheid is het volgen van praktijklessen en MBO-examens per 15 juni weer toegestaan. In lijn hiermee zien wij vanuit het bestuur van de stichting KIAD ook graag  dat het weer mogelijk is praktijkexamens voor de KIAD te doen. Als gevolg van de Corona-maatregelen was door het bestuur van KIAD de geldigheid van het KIAD certificaat verlengd met minimaal 3 maanden tot uiterlijk 31-12-2020.

Kandidaten waarvan het certificaat vervallen is dienden zich wel normaal aan te melden en zullen nu weer worden  ingepland.

Als gevolg van de Corona-maatregelen heeft het bestuur van KIAD de geldigheid van het KIAD certificaat verlengd met minimaal 3 maanden tot uiterlijk 31-12-2020. Kandidaten waarvan het certificaat vervalt dienen zich wel normaal aan te melden en zullen na intrekken van de Corona-maatregelen direct worden ingepland.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, publiceren we dat op deze website.

Als gevolg van de Corona-maatregelen worden er geen KIAD examens afgenomen.
De geldigheid van de huidige certificaten wordt met minimaal 3 maanden verlengd, maar het einde van de geldigheid is vooralsnog vastgesteld op 31 december 2020.

Vandaag, 6 februari 2018, is het precies 1 jaar geleden dat de gezamenlijke drinkwaterbedrijven Stichting KIAD en daarbij het KIAD certificaat landelijk hebben geïntroduceerd.

De drinkwaterbedrijven hebben afspraken gemaakt met hun aannemers over de einddatum waarop hun monteurs moeten beschikken over het KIAD certificaat. Het doel is dat alle monteurs voor 2022 beschikken over het KIAD certificaat. Het aantal aanmelding groeit daarom gestaag.

We kunnen terugkijken op een succesvol eerste jaar waarin ruim honderd kandidaten op examen zijn gegaan voor het KIAD certificaat.

De samenwerking met Stichting Wateropleidingen verloopt heel soepel en gezamenlijk hebben we in deze periode veel ervaring opgedaan waarmee we het proces en de inhoud continu verbeteren en bijsturen waar nodig.

Zie voor alle info, waaronder het doel, de opleidingseisen, dispensatie mogelijkheden en  aanmeldingsproces, deze website. 

KIAD-examen afleggen in de Examenbus

Op dinsdag 4 september reed een bus het terrein op bij Van Voskuilen Woudenberg B.V. in Zoeterwoude. Meerdere monteurs wilden hun theorie-examen voor KIAD afleggen. Hierdoor was het voor Aannemersbedrijf Van Voskuilen Woudenberg B.V. voordeliger om de examenlocatie naar de cursisten te halen, dan de cursisten naar de examenlocatie te sturen.

Deze examenbus is voorzien van 20 afgeschermde werkplekken. Per dagdeel kunnen er 40 (2x 20) digitale examens afgenomen worden. In de luxe touringcar bevindt zich een volledig ingericht en geluidsdicht ‘examenlokaal’, met een stabiele en beveiligde internetverbinding. Deelnemers aan het KIAD-examen worden naar hun werkplek gewezen en kunnen direct beginnen met het examen.

Het digitale KIAD-examen kan individueel afgenomen worden bij een Test Center.  Zij hebben een landelijk dekkend netwerk van 19 locaties. Bij meer deelnemers kan het interessant zijn om de examenbus in te zetten. Hiermee bespaar je op de reistijd en –kosten van de deelnemers. Wateropleidingen geeft aan dat dit vanaf 16 deelnemers al interessant kan zijn. Neem voor meer informatie over het KIAD-examen en de inzet van de Examenbus contact met hen op via kiad@wateropleidingen.nl.

Afscheid van Frans van der Graaf in het CvD

Het college van deskundigen nam in september afscheid van de vertegenwoordiger namens Oasen. Zijn inbreng op diverse terreinen in het CvD was van grote waarde. Hiermee is een vacature ontstaan binnen het CvD. Frans is per 1 oktober in dienst getreden bij Brabant Water als adviseur Waterkwaliteit. Ook het bestuur wil Frans danken voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van KIAD en succes wensen in zijn nieuwe functie.

Een rondje langs de velden

De diverse deelnemende bedrijven zijn onlangs gevraagd naar de planning van de KIAD-certificering. Er valt in 2019 zowel voor eigen monteurs bij diverse waterbedrijven en in de nieuwe bestekken de ambitie te bespeuren om tot realisatie van certificatie over te gaan. Stichting Wateropleiding en de praktijklocaties in Lelystad en Eindhoven zijn er klaar voor.

Praktijkcentrum Vitens te Lelystad gastheer eerste KIAD-dag

Op 14 december komen de leden van de constructiegroep, college van deskundigen, bestuurd en andere direct betrokkenen tesamen bij Vitens in Lelystad.  KIAD is op 6 februari 2019 al weer een jaar landelijk operationeel en dat is een mooie reden om alvast gezamenlijk terug te blikken op wat we tot nu toe bereikt hebben. Ook willen we graag  discussiëren over de positionering van KIAD in de toekomst. Verder is er volop gelegenheid om met elkaar bij te praten.

 

100, 500 of 1.000 certificaten dit jaar? 

Met de zomervakanties in aantocht heeft het bestuur in haar tweede vergadering besloten om met een nieuwsbrief geïnteresseerden voortaan te informeren over alle ontwikkelingen rond KIAD. Vier keer per jaar zullen we alle wetenswaardigheden bundelen en publiceren op de website van KIAD, www.KIAD.nl. Inmiddels is de eerste examendag in Eindhoven weer achter de rug en zien we het aantal aanmeldingen gestaag groeien. Dat is goed nieuws en levert tegelijk de vraag op hoeveel vakmensen aan het eind van het jaar KIAD in bezit zullen hebben. Het zou zo maar een prijsvraag kunnen zijn. Worden het er 500 of halen we de 1000?

 

Aanmeldingen bij Stichting Wateropleidingen neemt toe. 

Zo links en rechts in het land verdwijnt de koudwatervrees en doen we ervaring op met het aanmeldproces. De eerste grote aanmelding werd gedaan door Van Voskuilen Woudenberg BV. Deze firma werkt voor meerdere drinkwaterbedrijven en heeft de uitdaging om zijn monteurs KIAD gecertificeerd te krijgen voortvarend opgepakt. In de komende maanden zullen ca. 50 monteurs het KIAD examen gaan afleggen.  Daar zijn we als KIAD bestuur en drinkwatersector natuurlijk erg blij mee. “Van Voskuilen investeert voortdurend in de opleiding van zijn personeel. De landelijke KIAD examen is een mooi middel om dit te onderstrepen en samen met de drinkwaterbedrijven te werken aan continue kwaliteit van het drinkwaternet’ aldus Jacco Bol,financieel manager bij Van Voskuilen.

Inmiddels is collectief aanmelden al mogelijk via kiad@wateropleidingen.nl.

                                                                

De eerste examineringen in Eindhoven

Met 9 kandidaten is op 30 mei de eerste KIAD-examendag bij Brabant Water NV in Eindhoven van start gegaan. Zeven van hen wisten de dag succesvol af te sluiten met een goed resultaat. De tweede examendag is al inmiddels gepland.

 

Examenlocatie Vitens in Lelystad gereed

Om voor iedereen het reizen acceptabel te houden zien we graag een goede spreiding van examenlocaties in het land ontstaan. Op diverse plaatsen wordt daar hard aan gewerkt. In Lelystad is waterbedrijf Vitens bijna zover om ook daar het KIAD-examen af te kunnen leggen na de zomer.

Op dinsdag 6 februari is tijdens een feestelijke bijeenkomst in Eindhoven door de drinkwaterbedrijven en Bouwend Nederland het officiële startschot gegeven voor de landelijk invoering van KIAD, Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater.
Tijdens deze bijeenkomst werd een periode van 5 jaar van afstemming en voorbereiding afgesloten met de officiële landelijke invoering van KIAD en de uitreiking van de eerste landelijke KIAD persoonscertificaten aan twee monteurs van Oasen en Brabant Water.

Op de foto de vertegenwoordigers van de drinkwaterbedrijven en Bouwend Nederland.

 

Het KIAD bestuur, met van links naar rechts: Emile Gruijters (Brabant Water), Edwin Baeten (Hurkmans, namens Bouwend Nederland), John de Schepper (Brabant Water) en Eric van Can (Dunea). Op de foto ontbreekt Hester Latenstein van Voorst (Vitens).

 

Wij feliciteren Johan Verspuij van Oasen (rechts) en Frank van Horrik van Brabant Water (links) met hun behaalde behaalde KIAD AVP certificaten.

 

KIAD door de drinkwaterbedrijven gefaseerd verplicht gesteld voor alle monteurs die drinkwaterleidingen aanleggen of repareren, zodat de veiligheid, hygiëne en kwaliteit bij aanleg en reparatie van drinkwaterleidingen geborgd blijft.

Alle informatie over KIAD vind je op deze site.

Op 6 februari wordt het startschot gegeven waarna de eerste landelijke KIAD persoonscertificaten officieel zullen worden uitgereikt.

Hou voor meer informatie de verdere berichtgeving in de gaten.