Locaties

Examen locaties:

Je kan je examen op 19 locaties theorie en 3 praktijklocaties afleggen Je kunt je voorkeur locatie kiezen bij je aanmelding bij Stichting Wateropleidingen.

Voor het afnemen van KIAD-praktijkexamens VPA en AVP wordt door Stichting KIAD specifieke eisen gesteld aan de examenlocatie. De locatie moet voldoen aan de wettelijke eisen die aan praktijkwerkplaatsen worden gesteld en dienen een veilige werkomgeving te bieden aan de examenkandidaten en assessoren. Daarnaast stelt Stichting KIAD ook specifieke eisen die nodig zijn om de Het KIAD-examen op een uniforme wijze en onder gelijke omstandigheden uit te kunnen voeren. De examens worden door Stichting KIAD ter beschikking gesteld aan examenlocaties, die aan onderstaande eisen voldoen.

De volgende specifieke eisen worden aan de locatie gesteld:

T.a.v. veiligheid en ARBO-omstandigheden:

 • Deelnemers en assessoren moeten de standaard / gebruikelijke / vereiste Persoonlijke Bescherming Middelen (PBM’s) dragen.
 • De vloer is vrij van obstakels.
 • Controleer, voor aanvang van de werkzaamheden, de aanwezigheid en deugdelijkheid van veiligheidsvoorzieningen.
 • Houdt vluchtwegen altijd vrij.
 • Voldoende brandblusmiddelen aanwezig in de ruimte.
 • EHBO-verbanddoos aanwezig.

Overige technische eisen waar de locatie in moet kunnen voorzien:

 • Er moet een zandbed onder de leiding aanwezig zijn om het maken van een pompgat mogelijk te maken i.v.m. het hygiënisch werken.
 • Lekwater t.p.v. de te maken opdracht en door spuien moet afgevoerd kunnen worden.
 • Voldoende aanvoercapaciteit om een volumestroom van minimaal +/-10m3/h te bereiken
 • Het leidingnet moet zo zijn gemaakt dat men delen onafhankelijk van elkaar uit- en inbedrijf kan nemen.
 • Mogelijkheid tot stempelen van leidingen en appendages.
 • De beginsituatie moet star zijn en montage van de standaard door KIAD aangeleverde examenopdracht mogelijk maken.