Vraag en antwoord

Wat is de KIAD?

 • KIAD is persoonscertificering. KIAD is geen opleiding, geen werkinstructie.

Welke KIAD certificaten zijn er?

 • VPA, Vakbekwaam Persoon Aansluitleidingen
 • AVP, Allround Vakbekwaam Persoon

Wanneer heb je het VPA certificaat nodig?

 • Als je alleen aansluitingen en meteropstellingen maakt is VPA voldoende.


Wanneer heb je het AVP certificaat nodig?

 • Als je alle bedieningshandelingen en ingrepen aan het drinkwaternet verricht, is AVP noodzakelijk.

Zijn er leermiddelen of interactieve middelen beschikbaar om je op het KIAD examen voor te bereiden?

 • KIAD is persoonscertificering, geen opleidingsinstituut. Er zijn opleidingsinstituten die cursussen of examentraining kunnen verzorgen.

Mijn opleiding staat niet in de lijst van toegelaten opleidingen, kan ik toch KIAD-examen doen?

 • Er bestaat de mogelijkheid om persoonlijke dispensatie aan te vragen voor de opleidingseisen ten aanzien van de gevolgde monteursopleiding. Wij verwijzen u naar de KIAD dispensatieprocedure (link)

Krijg je dispensatie om deel te nemen aan het KIAD-examen op basis van ervaring?

 • Ervaring alleen is niet voldoende. Om deel te kunnen nemen aan een KIAD examen moet je voldoen aan de gestelde opleidingseisen. Wij verwijzen u naar de KIAD dispensatieprocedure (link)

Krijg je dispensatie om deel te nemen aan het KIAD-examen op basis van je leeftijd?

 • De KIAD kent twee mogelijkheden voor dispensatie. zie ook de pagina KIAD dispensatieprocedure (link)

Hoe verhoudt de KIAD zich tot de CKB?

 • KIAD heeft de vooropleidingeisen overgenomen van CKB. KIAD is persoonscertificering. CKB is bedrijfscertificering.

Kun je als bedrijf ook je eigen praktijklocatie aanmelden als praktijkexamencentrum?

 • Dat kan als je praktijkruimte voldoet aan de KIAD eisen. Om in aanmerkingen te komen als praktijklocatie voor KIAD kun je contact opnemen met Stichting Wateropleidingen.

Wat kost de KIAD?

 • Tarieven vindt u terug op de website van Stichting Wateropleidingen.

Kan ik mijn inschrijving annuleren?


Moeten AVP-monteurs altijd 2 jaar ervaring hebben als VPA voor ze AVP kunnen worden?

 • Ja

Wie in mijn ploeg moeten allemaal een KIAD certificaat?

 • Conform de KIAD moet iedereen die werkzaamheden verricht aan de distributieleidingen tot max. 200 mm een KIAD certificaat hebben. Het drinkwaterbedrijf bepaalt in welke mate er op het werk een VPA of APV KIAD-gecertificeerde aanwezig moet zijn.

Hoe gaan jullie om met huidig behaalde KIAD certificaten bij Brabant Water?

 • Deze blijven geldig voor de duur van de geldigheidsdatum. Dit KIAD certificaat wordt ook toegelaten bij andere drinkwaterbedrijven.

Hoe ga je om met specialisten die we inhuren ten behoeven van laswerkzaamheden of gestuurde boringen, moeten die ook een KIAD certificaat halen?

 • KIAD geldt alleen voor monteurs die aan het drinkwaternet werken. Maar op het werk moet, afhankelijk van de werkzaamheden, altijd een VPA of AVP gecertificeerde KIAD monteur aanwezig zijn.

Hoe wordt omgegaan met de verschillen tussen de drinkwaterbedrijven?

 • Bij het opstellen van examens was het uitgangspunt dat deze unaniem door de verschillende waterbedrijven en aannemers moeten kunnen worden beantwoord.

Wanneer is een certificaat hygiënisch werken geldig?

 • Wij houden de CKB standaard aan. Dat betekent dat het een CKB erkende cursus moet zijn, de geldigheid hiervan is maximaal 5 jaar.

Waarom is er geen VOP KIAD voor bijvoorbeeld machinisten of grondwerkers?

 • Het VOP (Voldoende Onderricht Persoon) niveau zoals dat bestaat binnen VIAG en BEI, is niet ingericht binnen KIAD. Dit omdat de CKB-erkende cursus “Hygiënisch werken aan drinkwaterleidingen”, afgesloten met een toets hetzelfde theoretische kennisniveau aftoetst. Binnen KIAD dit nogmaals theoretisch aftoetsten werkt kostenverhogend zonder vergroting van kennis.

Waarom geldt de KIAD tot max 200 mm?

 • Het KIAD examen gaat over distributieleidingen tot max 200 mm. Er is gekozen voor 200 mm omdat binnen deze categorie de meeste werkzaamheden worden uitgevoerd. Diameters groter dan 200 mm vereisen aanvullende specifieke kennis die niet wordt getoetst in de KIAD.

Hoe kan ik mij het beste voorbereiden op een KIAD examen?

 • Verdiep je in de toetsmatrijs (zie download pagina) voor de discipline waar jij examen voor gaat doen.
 • t.a.v. theorie; dit bestaat uit 50 multiple choice vragen verdeeld over de thema’s: kwaliteit, veiligheid en hygiëne. Het theorie examen duurt 90 minuten. Verdiep je met name in de stof voor de cursus hygiënisch werken, én de andere genoemde eindtermen in de toetsmatrijs.
 • t.a.v. het praktijkexamen; dit bestaat uit 2 onderdelen: de voorbereiding en het uitvoeren van een werkstuk. Je maakt een kort plan van aanpak en gaat vervolgens aan de slag met het werkstuk in een gesimuleerde omgeving. Belangrijk hierbij is dat je, net als in het echte werk, alle veiligheids- en hygiëneregels in acht neemt. Je wordt hier op beoordeeld door de examinatoren. Het praktijkexamen duurt 3 uur.
 • Er zijn diverse opleidingsinstituten/organisaties die voorbereidende KIAD examentrainingen aanbieden. Een aannemer of drinkwaterbedrijf kan uiteraard ook een eigen voorbereidende training of instructie organiseren.

Zijn er proefexamens beschikbaar?

 • Er zijn geen proefexamens beschikbaar vanuit de Stichting KIAD. Er zijn wel twee voorbeeldtheorievragen beschikbaar (zie download pagina). Aan meer voorbeeldvragen wordt gewerkt.

Wat als de diploma’s en certificaten van de toelatingseisen verlopen tijdens aanmelden voor KIAD-examen?

 1. Voor deelname aan het KIAD-examen dient de kandidaat bij aanmelden en op de dag van het examen in het te bezit te zijn van geldige diploma’s en certificaten voor de hierboven genoemde opleidingen.
 2. Tijdens de periode van het behaalde KIAD-certificaat is het de verantwoordelijkheid van de werkgever/werknemer om deze geldige diploma’s en certificaten actueel te houden.

Als de cursus hygiënisch werken als toelatingseis in de KIAD is verwerkt, waarom wordt deze kennis dan nog getoetst?

 • De eendaagse cursus omvat geen praktijk, en wordt niet afgesloten met een landelijk uniforme toets.

Als de inhoud van hygiënisch werken in de KIAD is verwerkt, waarom wordt de cursus dan nog als toelatingseis vereist?

 • Hygiënisch werken is een van de belangrijkste onderdelen van werken in de watersector. Er is een selectie gemaakt uit een aantal aspecten van hygiënisch werken welke in de theorie- en praktijktoets van de KIAD aan de orde komen.

Vanaf wanneer moet ik een KIAD certificaat hebben?

 • Het drinkwaterbedrijf is leidend hierin. De KIAD wordt gefaseerd ingevoerd, bijvoorbeeld bij ingaan van een nieuw contract. Er zijn een aantal drinkwaterbedrijven waar het KIAD certificaat al wordt vereist binnen een bepaalde periode. Er is op dit moment geen datum vastgesteld waarop iedereen een KIAD certificaat zou moeten hebben.

Wat als je het theorie of praktijkexamen niet haalt? Hoe vaak mag je het overdoen en in welke frequentie?

 • Wanneer je zakt moet je je opnieuw aanmelden via Wateropleidingen. Er zijn geen termijnen of limieten aan het doen van examen. 

Wat is de normering voor het theorie-examen?

 • Je moet 65% van de theorievragen goed beantwoord hebben.

Ik heb een klacht/ik wil een bezwaar indienen, waar kan ik terecht?

 • Wateropleidingen heeft een klachten- en bezwarenprocedure. Deze kun je indienen via www.wateropleidingen.nl/algemeen/feedback
 • Je klacht of bezwaar wordt door Wateropleidingen in behandeling genomen en indien van toepassing doorgegeven aan het College van Deskundigen van Stichting KIAD.

Hoe kan ik inzage krijgen in de uitslag van mijn theorie- en praktijkexamen?

 • De kandidaten krijgen van zowel het praktijkexamen als het theorie examen het resultaat (cijfer) teruggekoppeld via de mail. Na afloop van het praktijkexamen is er een kort feedback gesprek tussen de assessor en de kandidaat. Kandidaten kunnen het theorie examen komen inzien bij Stichting Wateropleidingen in Nieuwegein. Je kunt hier contact over opnemen met Stichting Wateropleidingen.

Kan ik mijn gemaakte theorie examen inzien?

 • Ja, dat kan op afspraak bij Stichting Wateropleidingen in Nieuwegein. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Is een voorleesexamen mogelijk?

 • Ja dat kan, neem hiervoor contact op met Stichting Wateropleidingen. Het betreft dan een theorie-examen dat letterlijk wordt voorgelezen door een medewerker van Stichting Wateropleidingen. Hier zijn extra kosten aan verbonden. 

Moet je bij examen eigen gereedschap meenemen?

 • Ja, alleen verbruiksmateriaal wordt ter beschikking gesteld.
 • Neem het volgende mee naar je praktijkexamen: handgereedschap om een leiding in en uit bedrijf kunnen nemen en materialen om hygiënisch en veilig te werken. Op de praktijklocatie zijn een aanboortoestel en een momentsleutel beschikbaar.

Hoe lang blijft alleen het theorie of praktijk examen geldig?

 • Het resultaat van de individuele theorie- en praktijktoets blijft tot 12 maanden na datum van behalen geldig.
 • Als het theorie en praktijk examen beiden met voldoende zijn afgelegd ontvang je het KIAD certificaat, dit is vervolgens vier jaar geldig.

Staat je vraag  of antwoord er niet bij?

 • Stel je vraag dan via deze pagina.