Examen

KIAD examens worden afgenomen door Stichting Wateropleidingen.

Aanmelden:

Via onderstaande link’s kun je jezelf aanmelden voor een van de KIAD persoonscertificaten:

Stichting Wateropleidingen controleert bij aanmelden of je voldoet aan de toelatingseisen, hiervoor dien je de benodigde diploma’s, certificaten en werkgeversverklaring te overleggen.

Belangrijk: Voor het AVP examen moet je werkgever een verklaring afgeven waarin werkgever verklaart dat je minimaal 2 jaar werkervaring hebt, op het niveau dat in het KIAD AVP leerdoelendocument is benoemd. Een voorbeeld verklaring kun je hier downloaden.

Examen:

  • Je kan op 19 locaties theorie examen afleggen en in 2019 opent de 2de praktijk locatie, je voorkeur locatie kun je bij aanmelden opgeven.
  • Materiaal gebruik is inbegrepen in het praktijk examen
  • Let op, tijdens je praktijkexamen kun je verschillende types sperafsluiters, zadelafsluiters, dienstkranen, buismaterialen of brandkranen tegen komen

Belangrijk: Gereedschap dien je zelf mee te brengen! Voor het VPA examen alle gereedschappen zelf meebrengen inclusief het aanboortoestel. Voor AVP examen alle gereedschappen zelf meebrengen, behalve het aanboortoestel voor zadelafsluiters en sperafsluiters, deze worden beschikbaar gesteld

Het examen richt zich op de volgende drie gecombineerde aspecten:

  1. Veiligheid
  2. Hygiëne
  3. Kwaliteit

Belangrijk: Wanneer tijdens het praktijkexamen door de assessor een handeling (of het gevolg ervan) wordt waargenomen die in strijd is met de kwaliteitseis die bij deze handeling (of opdracht) hoort, dan wordt dit beoordeeld met een No Go. Een No Go is te vergelijken met een ingreep bij een rij examen. Dit betekent vervolgens dat je zakt voor het praktijkexamen, los van de, of ondanks het, voldoende aantal behaalde punten voor de overige onderdelen van het praktijkexamen.

Alle eindtermen waarop getoetst wordt en een overzicht van de No Go’s kun je hier downloaden.

Nadat je examen hebt afgelegd, ontvang je binnen 2 weken de uitslag.
Als je geslaagd bent voor zowel het theorie en praktijk examen wordt het certificaat per post toegestuurd en word je opgenomen in het KIAD register.