Examen

KIAD examens worden afgenomen door Stichting Wateropleidingen.

Aanmelden:

Via onderstaande link’s kun je jezelf aanmelden voor een van de KIAD persoonscertificaten:

  • Aanmelden VPA    Vakbekwaam Persoon Aansluitleidingen
  • Aanmelden AVP    Allround Vakbekwaam Persoon
  • Aanmelden VOP W-Meter Voldoende Onderricht Persoon Water Meter 

Stichting Wateropleidingen controleert bij aanmelden of je voldoet aan de toelatingseisen, hiervoor dien je de benodigde diploma’s, certificaten en werkgeversverklaring te overleggen.

Belangrijk: Voor het AVP examen moet je werkgever een verklaring afgeven waarin werkgever verklaart dat je minimaal 2 jaar werkervaring hebt, op het niveau dat in het KIAD AVP leerdoelendocument is benoemd. Een voorbeeld verklaring kun je hier downloaden.

Beoordelingspunten:

Het examen richt zich op drie gecombineerde beoordelingspunten:

 1. Veiligheid
 2. Hygiëne
 3. Kwaliteit

Eindtermen
De beoordelingspunten zijn samengevat in eindtermen waarop wordt getoetst. Een overzicht van eindtermen kun je hier downloaden.

Praktijk handelingen:

Deze handelingen moet je kunnen uitvoeren tijdens het VPA / AVP praktijkexamen:

VPA praktijk handelingen

 • Uitzetten leidingdeel en plaats aanboren bepalen
 • Het bewerken van koperen buis
 • Het maken van verbindingen in koperen buizen (knel, zachtsoldeer)
 • Aanleggen van een aansluitleiding water (incl. aanboren onder druk)
 • Maken van een meterkastopstelling water (loerplaat en mantelbuis aanwezig)
 • Saneren van een koperen aansluitleiding water
 • Het uit- en in bedrijf nemen van een aansluitleiding
 • Spuien van een aansluitleiding

AVP praktijk handelingen

 • Uitzetten van een leidingdeel en plaats van een aftakking bepalen
 • Maken van een aftakking, inhakking in een kunststofbuis
 • Het onder druk plaatsen en aanboren van een afsluiter (alleen zadelafsluiter en sperafsluiters)
 • Het monteren van diverse verbindingen o.a. wide range, steekmof, steekmof tv, overschuif mof
 • Netwerk uit- en in bedrijf nemen d.m.v. bedienen van afsluiters
 • Desinfecteren, proppen en spuien
 • Demonteren van een IP-brandkraan

Aandachtspunten:

Veiligheid
Deelnemers moeten de standaard / gebruikelijke / vereiste Persoonlijke Bescherming Middelen (PBM’s) dragen.

Materialen
Materiaal gebruik is inbegrepen in het praktijk examen.
Tijdens je praktijkexamen kun je verschillende types sperafsluiters, zadelafsluiters, dienstkranen, buismaterialen of brandkranen tegen komen.

Gereedschappen
Gereedschap dien je zelf mee te brengen.
Voor het VPA examen alle gereedschappen zelf meebrengen inclusief het aanboortoestel.
Voor AVP examen alle gereedschappen zelf meebrengen, behalve het aanboortoestel voor zadelafsluiters en sperafsluiters, deze worden beschikbaar gesteld.

No Go
Wanneer tijdens het praktijkexamen door de assessor een handeling (of het gevolg ervan) wordt waargenomen die in strijd is met de kwaliteitseis die bij deze handeling (of opdracht) hoort, dan wordt dit beoordeeld met een No Go. Een No Go is te vergelijken met een ingreep bij een rij examen. Dit betekent vervolgens dat je zakt voor het praktijkexamen, los van de, of ondanks het, voldoende aantal behaalde punten voor de overige onderdelen van het praktijkexamen. Een overzicht van de No Go’s kun je hier downloaden.

Uitslag:

Nadat je examen hebt afgelegd, ontvang je binnen 2 weken de uitslag.
Als je geslaagd bent voor zowel het theorie en praktijk examen wordt het certificaat per post toegestuurd en word je opgenomen in het KIAD register.