EVC procedure

EVC-procedure

EVC staat voor ‘Erkennen Verworven Competenties’. Als je een EVC-procedure doorloopt, sluit je dat af met een ervaringscertificaat. Zo’n ervaringscertificaat is een officieel bewijs van de kennis en ervaring die je in de praktijk hebt opgedaan en waar je geen diploma voor hebt gehaald.

In samenwerking met Volandis is gekeken om de “drinkwater competenties” te toetsen via het EVC traject voor (1ste) monteur water op niveau 2/3.

Afronding ervaringscertificaat loopt via Volandis.

Bij het ROC moet het keuzedeel spuien en desinfecteren van water/- distributienetten met voldoende resultaat gevolgd worden. Voor dit keuzedeel krijg je een certificaat

Aanmelden EVC Volandis: https://www.volandis.nl/kijk-vooruit/evc

Stappenplan folder EVC: 19001562_infographic-evc_scherm-kiad.pdf (volandis.nl)