Certificaten

Vakbekwaam Persoon Aansluitleidingen, VPA

VPA taken en bevoegdheden

 • Uitvoeren van nieuwbouwactiviteiten en saneringen van wateraansluitingen tot en met Q3-16 (Qn 10)
 • Plaatsen en verwisselen van meters tot en met Q3-16 (Qn 10)
 • Treffen en opheffen van de bijbehorende technische- en veiligheidsmaatregelen (zoals controle aarding) met bijbehorende metingen en beproevingen
 • Toezicht houden op ploegniveau
 • Beperkte bedieningshandelingen (BBH) zoals bedienen aansluitafsluiters en hoofdkraan voor de meter
 • Mag als assistent van een AVP ook Alle activiteiten uitvoeren die deze AVP mag uitvoeren. Assisteren houdt in dat de VPA dezelfde werkzaamheden uitvoert op dezelfde werkplek als de AVP. Hij/zij doet dit onder verantwoordelijkheid van de AVP die ploegleider is.

VPA toelatingseisen examen

VPA :  Heeft minimaal een van de volgende vooropleidingen gevolgd (werkervaring niet vereist):Termijn
MBO certificaat “realiseren van aansluitingen op drinkwaterdistributieleidingen” in combinatie met een van de volgende opleidingen: monteur laagspanning distributie, eerste monteur laagspanning distributieCertificaat
MBO diploma monteur gas-, water- en warmte distributiewarmte crebonummer 25272(of een van de toegelaten voorgangers van deze opleiding. Zie website KIAD/St. Wateropleiding/CKB)
Een of meerdere van de volgende keuzedelen:
Onconventionele aanlegmethodes van distributieleidingen Water
Aanleggen watertransportleidingen
Spuien en desinfecteren van waterdistributienetten
Diploma
Vanaf 1 sep 2016
MBO diploma: Monteur Infratechniek Gas/Water/Warmte crebonummer 92113/92114 Diploma
Start voor 1-8-16 Diploma vóór 1-8-20
SBW / Fundeon: BuizenleggerDiploma
vóór 1-8-2013
Intechnium / Kenteq: Assistent distributiemonteur Water en/of Distributie Monteur WaterDiploma
vóór 1-8-2013
SBW: Vakman BuisleidingenDiploma
vóór 1-8-2013

De taken, verantwoordelijkheden en toelatingseisen kun je ook hier downloaden.


 

Allround Vakbekwaam Persoon, AVP

AVP taken en bevoegdheden

 • Uitvoeren van alle bedieningshandelingen aan het drinkwaternet
 • Uitvoeren van alle (niet-) water technische werkzaamheden tot en met Ø 200 mm
 • Uitvoeren van bijbehorende veiligheidsmaatregelen
 • Instrueren en begeleiden van collega’s

AVP toelatingseisen examen

AVP:  Twee jaar werkervaring als Monteur Water, aangevuld met een van de volgende opleidingen:Termijn
MBO diploma: Eerste Monteur gas-, water- en warmtedistributie crebonummer 25267 (of een van de toegelaten voorgangers van deze opleiding. Zie website KIAD/St. Wateropleiding/CKB)
met keuzedelen op web niveau 3;
Onconventionele aanlegmethodes van distributieleidingen Water
Aanleggen watertransportleidingen
Spuien en desinfecteren van waterdistributienetten
Diploma
vanaf 1 sep 2016
MBO diploma: Eerste Monteur Infratechniek Gas/Water/Warmte crebonummer 92122/92123 Diploma
Start voor 1-8-16 Diploma vóór 1-8-21
SBW / Fundeon: BuizenleggerDiploma
vóór 1-8-2013
Intechnium / Kenteq: Distributiemonteur WaterDiploma
vóór 1-8-2013
SBW: Vakman BuisleidingenDiploma
vóór 1-8-2013

De taken, verantwoordelijkheden en toelatingseisen kun je ook hier downloaden.


Aanvullende toelatingseisen voor VPA en AVP

Conform de richtlijnen in deze branche dient de VPA en AVP te beschikken over 4 actuele certificaten voor de volgende aanvullende opleidingen:

 1. Hygiënisch werken in de waterdistributie  (CKB erkende cursus; voor een overzicht van CKB erkende cursussen verwijzen wij nu naar het meest recente overzicht toegelaten opleidingen, te vinden op ckb.nl)
 2. VCA
 3. Veilig werken langs de weg
 4. Werken met AC Leidingen

Voor deelname aan het KIAD-examen dient de kandidaat bij aanmelden en op de dag van het examen in het te bezit te zijn van geldige diploma’s en  certificaten voor de hierboven genoemde opleidingen.

De taken, verantwoordelijkheden en toelatingseisen kun je ook hier downloaden.

EVC-procedure

EVC staat voor ‘Erkennen Verworven Competenties’. Als je een EVC-procedure doorloopt, sluit je dat af met een ervaringscertificaat. Zo’n ervaringscertificaat is een officieel bewijs van de kennis en ervaring die je in de praktijk hebt opgedaan en waar je geen diploma voor hebt gehaald.

In samenwerking met Volandis is gekeken om de “drinkwater competenties” te toetsen via het EVC traject voor (1ste) monteur water op niveau 2/3.

Afronding ervaringscertificaat loopt via Volandis.

Bij het ROC moet het keuzedeel spuien en desinfecteren van water/- distributienetten met voldoende resultaat gevolgd worden. Voor dit keuzedeel krijg je een certificaat

Aanmelden EVC Volandis: https://www.volandis.nl/kijk-vooruit/evc

Stappenplan folder EVC: 19001562_infographic-evc_scherm-kiad.pdf (volandis.nl)