Certificaten

Vakbekwaam Persoon Aansluitleidingen, VPA

VPA taken en bevoegdheden

 • Uitvoeren van nieuwbouwactiviteiten en saneringen van wateraansluitingen tot en met Q3-16 (Qn 10)
 • Plaatsen en verwisselen van meters tot en met Q3-16 (Qn 10)
 • Treffen en opheffen van de bijbehorende technische- en veiligheidsmaatregelen (zoals controle aarding) met bijbehorende metingen en beproevingen
 • Toezicht houden op ploegniveau
 • Beperkte bedieningshandelingen (BBH) zoals bedienen aansluitafsluiters en hoofdkraan voor de meter
 • Mag als assistent van een AVP ook Alle activiteiten uitvoeren die deze AVP mag uitvoeren. Assisteren houdt in dat de VPA dezelfde werkzaamheden uitvoert op dezelfde werkplek als de AVP. Hij/zij doet dit onder verantwoordelijkheid van de AVP die ploegleider is.

VPA toelatingseisen examen

VPA :  Heeft minimaal een van de volgende vooropleidingen gevolgd (werkervaring niet vereist):
MBO diploma: Monteur gas-, water- en warmtedistributie crebonummer 25272 met keuzedelen; Onconventionele aanlegmethodes van distributieleidingen Water en/of Aanleg Watertransportleidingen en/of Spuien en desinfecteren van een Waterdistributienet op webniveau 2 vanaf 1 sep 2016
MBO diploma: Monteur Infratechniek Gas/Water/Warmte crebonummer 92113/92114 (uitstroomrichting Water) Start voor 1-8-16 Diploma vóór 1-8-20
SBW / Fundeon: Buizenlegger Diploma vóór 1-8-2013
Intechnium / Kenteq: Assistent distributiemonteur Water en/of Distributie Monteur Water Diploma vóór 1-8-2013
SBW: Vakman Buisleidingen Diploma vóór 1-8-2013
Leeftijdsdispensatie mogelijk indien geboren in of voor 1955  i.c.m. opdrachtgevers- werkgeversverklaring

De taken, verantwoordelijkheden en toelatingseisen kun je ook hier downloaden.


Allround Vakbekwaam Persoon, AVP

AVP taken en bevoegdheden

 • Uitvoeren van alle bedieningshandelingen aan het drinkwaternet
 • Uitvoeren van alle (niet-) water technische werkzaamheden tot en met Ø 200 mm
 • Uitvoeren van bijbehorende veiligheidsmaatregelen
 • Instrueren en begeleiden van collega’s

AVP toelatingseisen examen

AVP:  Twee jaar werkervaring als Monteur Water, aangevuld met een van de volgende opleidingen:
MBO diploma: Eerste Monteur gas-, water- en warmtedistributie crebonummer 25267 met keuzedelen; Onconventionele aanlegmethodes van distributieleidingen Water en/of Aanleg Watertransportleidingen en/of Spuien en desinfecteren van een Waterdistributienet op webniveau 3 vanaf 1 sep 2016
MBO diploma: Eerste Monteur Infratechniek Gas/Water/Warmte crebonummer 92122/92123 (uitstroomrichting Water) Start voor 1-8-16 Diploma vóór 1-8-21
SBW / Fundeon: Buizenlegger Diploma vóór 1-8-2013
Intechnium / Kenteq: Distributiemonteur Water Diploma vóór 1-8-2013
SBW: Vakman Buisleidingen Diploma vóór 1-8-2013
Leeftijdsdispensatie mogelijk indien geboren in of voor 1955  i.c.m. opdrachtgevers- werkgeversverklaring

De taken, verantwoordelijkheden en toelatingseisen kun je ook hier downloaden.


Aanvullende toelatingseisen voor VPA en AVP

Conform de richtlijnen in deze branche dient de VPA en AVP te beschikken over 4 actuele certificaten voor de volgende aanvullende opleidingen:

 1. Hygiënisch werken in de waterdistributie  (CKB erkende cursus; voor een overzicht van CKB erkende cursussen verwijzen wij nu naar het meest recente overzicht toegelaten opleidingen, te vinden op ckb.nl)
 2. VCA
 3. Veilig werken langs de weg
 4. Werken met AC Leidingen

Voor deelname aan het KIAD-examen dient de kandidaat bij aanmelden en op de dag van het examen in het te bezit te zijn van geldige diploma’s en  certificaten voor de hierboven genoemde opleidingen.

De taken, verantwoordelijkheden en toelatingseisen kun je ook hier downloaden.