Aanvullende eisen

Aanvullende toelatingseisen voor VPA en AVP

Conform de richtlijnen in deze branche dient de VPA en AVP te beschikken over 4 actuele certificaten voor de volgende aanvullende opleidingen:

  1. Hygiënisch werken in de waterdistributie  (CKB erkende cursusvoor een overzicht van CKB erkende cursussen verwijzen wij nu naar het meest recente overzicht toegelaten opleidingen, te vinden op ckb.nl)
  2. VCA
  3. Veilig werken langs de weg
  4. Werken met AC Leidingen

Voor deelname aan het KIAD-examen dient de kandidaat bij aanmelden en op de dag van het examen in het te bezit te zijn van geldige diploma’s en  certificaten voor de hierboven genoemde opleidingen.

De taken, verantwoordelijkheden en toelatingseisen kun je ook hier downloaden.